เป็นที่นิยม จาก ประเทศ Colombia

BLU

Hidden Passion

2003 รายการโทรทัศน์
BLU

The Marked Heart

2022 รายการโทรทัศน์
BLU

Pablo Escobar: The Drug Lord

2012 รายการโทรทัศน์
HD

Lady, la vendedora de rosas

2015 รายการโทรทัศน์
HD

Sin senos sí hay paraíso

2016 รายการโทรทัศน์
HD

The Queen of Flow

2018 รายการโทรทัศน์
BLU

La hija del Mariachi

2018 รายการโทรทัศน์
HD

Yo soy Betty, la fea

1999 รายการโทรทัศน์
BLU

The Cartel

2008 รายการโทรทัศน์
BLU

The Snitch Cartel: Origins

2021 รายการโทรทัศน์
HD

Without Breasts There Is No Paradise

2008 รายการโทรทัศน์
BLU

La tormenta

2005 รายการโทรทัศน์
BLU

Savage Rhythm

2022 รายการโทรทัศน์
HD

Surviving Escobar - Alias JJ

2017 รายการโทรทัศน์
HD

Diomedes, el Cacique de La Junta

2015 รายการโทรทัศน์
HD

Until cash tears us apart

2022 รายการโทรทัศน์