เป็นที่นิยม จาก ประเทศ Venezuela

BLU

Hugo Chávez, El Comandante

2017 รายการโทรทัศน์
HD

Gata salvaje

2002 รายการโทรทัศน์
HD

Amor a Palos

2005 รายการโทรทัศน์
HD

Luisa Fernanda

1999 รายการโทรทัศน์
HD

Eva Luna

2010 รายการโทรทัศน์
BLU

Topacio

1984 รายการโทรทัศน์
HD

Ingles

2002 รายการโทรทัศน์
BLU

Torrente

1970 รายการโทรทัศน์
BLU

La Revancha

2000 รายการโทรทัศน์
HD

Street's Virgin

2014 รายการโทรทัศน์
BLU

Ángel Rebelde

2004 รายการโทรทัศน์
BLU

Entre Tu Amor y Mi Amor

2016 รายการโทรทัศน์
HD

Secreto de Amor

2001 รายการโทรทัศน์
BLU

Isa TKM

2008 รายการโทรทัศน์
BLU

La mujer de Judas

2002 รายการโทรทัศน์
BLU

Ser Bonita No Basta

2005 รายการโทรทัศน์