Phổ biến Từ Quốc gia Romania

BLU

iUmor

2016 Chương trình tivi
HD

La Bloc

2002 Chương trình tivi
BLU

Las Fierbinţi

2012 Chương trình tivi
BLU

Îngerașii

2008 Chương trình tivi
HD

Romania's Got Talent

2011 Chương trình tivi
HD

Chefi la cuțite

2016 Chương trình tivi
HD

Meseriașii

2006 Chương trình tivi
BLU

Asia Express

2018 Chương trình tivi
HD

Adela

2021 Chương trình tivi
BLU

Narcisa Sălbatică

2010 Chương trình tivi
BLU

Stand-Up Revolution

2022 Chương trình tivi
BLU

Inimă De Țigan

2007 Chương trình tivi
BLU

Vlad

2019 Chương trình tivi
BLU

Sacrificiul

2019 Chương trình tivi
BLU

RObotzi

2011 Chương trình tivi
HD

Insula Iubirii

2015 Chương trình tivi