Phổ biến Từ Quốc gia Venezuela

HD

Hugo Chávez, El Comandante

2017 Chương trình tivi
BLU

Amor a Palos

2005 Chương trình tivi
HD

Luisa Fernanda

1999 Chương trình tivi
BLU

Eva Luna

2010 Chương trình tivi
BLU

Ingles

2002 Chương trình tivi
BLU

Gata salvaje

2002 Chương trình tivi
HD

Topacio

1984 Chương trình tivi
HD

Street's Virgin

2014 Chương trình tivi
HD

Túkiti, crecí de una

2006 Chương trình tivi
HD

Entre Tu Amor y Mi Amor

2016 Chương trình tivi
HD

Ser Bonita No Basta

2005 Chương trình tivi
BLU

La mujer de Judas

2002 Chương trình tivi
HD

Secreto de Amor

2001 Chương trình tivi
BLU

Ángel Rebelde

2004 Chương trình tivi
HD

Toda una dama

2007 Chương trình tivi
HD

Isa TKM

2008 Chương trình tivi